bigposttest

/* Copyright 2007 Google Inc. */ (function() {
var GLOBAL_Error=Error,GLOBAL_Boolean=Boolean,GLOBAL_undefined=undefined,GLOBAL_encodeURIComponent=encodeURIComponent,GLOBAL_parseInt=parseInt,GLOBAL_parseFloat=parseFloat,GLOBAL_String=String,GLOBAL_window=window,GLOBAL_Number=Number,GLOBAL_Function=Function,GLOBAL_Object=Object,GLOBAL_document=document,GLOBAL_decodeURIComponent=decodeURIComponent,GLOBAL_isNaN=isNaN,GLOBAL_Math=Math;function SETPROP_filter(b,c){return b.filter=c}function SETPROP_toString(b,c){return b.toString=c}
function SETPROP_length(b,c){return b.length=c}function SETPROP_className(b,c){return b.className=c}function SETPROP_width(b,c){return b.width=c}function SETPROP_pixelWidth(b,c){return b.pixelWidth=c}function SETPROP_innerHTML(b,c){return b.innerHTML=c}function SETPROP_currentTarget(b,c){return b.currentTarget=c}function SETPROP_left(b,c){return b.left=c}function SETPROP_target(b,c){return b.target=c}function SETPROP_pixelHeight(b,c){return b.pixelHeight=c}
function SETPROP_remove(b,c){return b.remove=c}function SETPROP_some(b,c){return b.some=c}function SETPROP_keyCode(b,c){return b.keyCode=c}function SETPROP_forEach(b,c){return b.forEach=c}function SETPROP_bottom(b,c){return b.bottom=c}function SETPROP_every(b,c){return b.every=c}function SETPROP_type(b,c){return b.type=c}function SETPROP_contains(b,c){return b.contains=c}function SETPROP_clear(b,c){return b.clear=c}function SETPROP_display(b,c){return b.display=c}
function SETPROP_height(b,c){return b.height=c}function SETPROP_right(b,c){return b.right=c}function SETPROP_visibility(b,c){return b.visibility=c}
var $PROP_appendChild=”appendChild”,$PROP_scrollTop=”scrollTop”,$PROP_previousSibling=”previousSibling”,$PROP_push=”push”,$PROP_object=”object”,$PROP_filter=”filter”,$PROP_toString=”toString”,$PROP_global=”global”,$PROP_length=”length”,$PROP_propertyIsEnumerable=”propertyIsEnumerable”,$PROP_getBoundingClientRect=”getBoundingClientRect”,$PROP_prototype=”prototype”,$PROP_test=”test”,$PROP_sourceIndex=”sourceIndex”,$PROP_relatedTarget=”relatedTarget”,$PROP_exec=”exec”,$PROP_reduce=”reduce”,
$PROP_width=”width”,$PROP_clientWidth=”clientWidth”,$PROP_round=”round”,$PROP_slice=”slice”,$PROP_setTimeout=”setTimeout”,$PROP_replace=”replace”,$PROP_nodeType=”nodeType”,$PROP_document=”document”,$PROP_split=”split”,$PROP_floor=”floor”,$PROP_offsetWidth=”offsetWidth”,$PROP_charAt=”charAt”,$PROP_createTextNode=”createTextNode”,$PROP_userAgent=”userAgent”,$PROP_stack=”stack”,$PROP_callee=”callee”,$PROP_value=”value”,$PROP_product=”product”,$PROP_insertBefore=”insertBefore”,$PROP_caller=
“caller”,$PROP_indexOf=”indexOf”,$PROP_hasOwnProperty=”hasOwnProperty”,$PROP_getComputedStyle=”getComputedStyle”,$PROP_compareDocumentPosition=”compareDocumentPosition”,$PROP_dispatchEvent=”dispatchEvent”,$PROP_style=”style”,$PROP_nodeName=”nodeName”,$PROP_body=”body”,$PROP_left=”left”,$PROP_removeChild=”removeChild”,$PROP_search=”search”,$PROP_target=”target”,$PROP_screenX=”screenX”,$PROP_screenY=”screenY”,$PROP_call=”call”,$PROP_match=”match”,$PROP_getBoxObjectFor=”getBoxObjectFor”,
$PROP_remove=”remove”,$PROP_some=”some”,$PROP_start=”start”,$PROP_lastIndexOf=”lastIndexOf”,$PROP_random=”random”,$PROP_focus=”focus”,$PROP_createElement=”createElement”,$PROP_scrollHeight=”scrollHeight”,$PROP_keyCode=”keyCode”,$PROP_firstChild=”firstChild”,$PROP_forEach=”forEach”,$PROP_clientHeight=”clientHeight”,$PROP_scrollLeft=”scrollLeft”,$PROP_charCodeAt=”charCodeAt”,$PROP_clientLeft=”clientLeft”,$PROP_bottom=”bottom”,$PROP_currentStyle=”currentStyle”,$PROP_substring=”substring”,
$PROP_clientTop=”clientTop”,$PROP_handleEvent=”handleEvent”,$PROP_removeNode=”removeNode”,$PROP_every=”every”,$PROP_type=”type”,$PROP_contains=”contains”,$PROP_apply=”apply”,$PROP_clear=”clear”,$PROP_childNodes=”childNodes”,$PROP_tagName=”tagName”,$PROP_defaultView=”defaultView”,$PROP_name=”name”,$PROP_parentNode=”parentNode”,$PROP_fileName=”fileName”,$PROP_nextSibling=”nextSibling”,$PROP_offsetTop=”offsetTop”,$PROP_height=”height”,$PROP_splice=”splice”,$PROP_offsetHeight=”offsetHeight”,
$PROP_join=”join”,$PROP_unshift=”unshift”,$PROP_execScript=”execScript”,$PROP_nodeValue=”nodeValue”,$PROP_toLowerCase=”toLowerCase”,$PROP_clientX=”clientX”,$PROP_clientY=”clientY”,$PROP_documentElement=”documentElement”,$PROP_substr=”substr”,$PROP_right=”right”,a,goog=goog||{};goog.global=this;goog.DEBUG=true;goog.LOCALE=”en_US”;goog.evalWorksForGlobals_=null;goog.provide=function(b){goog.exportPath_(b)};
goog.exportPath_=function(b,c,d){var e=b[$PROP_split](“.”),f=d||goog[$PROP_global];!(e[0]in f)&&f[$PROP_execScript]&&f[$PROP_execScript](“var “+e[0]);for(var g;e[$PROP_length]&&(g=e.shift());)if(!e[$PROP_length]&&goog.isDef(c))f[g]=c;else f=f[g]?f[g]:(f[g]={})};goog.getObjectByName=function(b,c){for(var d=b[$PROP_split](“.”),e=c||goog[$PROP_global],f;f=d.shift();)if(e[f])e=e[f];else return null;return e};goog.globalize=function(b,c){var d=c||goog[$PROP_global];for(var e in b)d[e]=b[e]};
goog.addDependency=function(){};goog.require=function(){};goog.useStrictRequires=false;goog.basePath=””;goog.nullFunction=function(){};goog.identityFunction=function(){return arguments[0]};goog.abstractMethod=function(){throw GLOBAL_Error(“unimplemented abstract method”);};goog.addSingletonGetter=function(b){b.getInstance=function(){return b.instance_||(b.instance_=new b)}};
goog.typeOf=function(b){var c=typeof b;if(c==”object”)if(b){if(b instanceof Array||!(b instanceof GLOBAL_Object)&&GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_toString][$PROP_call](b)==”[object Array]”||typeof b[$PROP_length]==”number”&&typeof b[$PROP_splice]!=”undefined”&&typeof b[$PROP_propertyIsEnumerable]!=”undefined”&&!b[$PROP_propertyIsEnumerable](“splice”))return”array”;if(!(b instanceof GLOBAL_Object)&&(GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_toString][$PROP_call](b)==”[object Function]”||
typeof b[$PROP_call]!=”undefined”&&typeof b[$PROP_propertyIsEnumerable]!=”undefined”&&!b[$PROP_propertyIsEnumerable](“call”)))return”function”}else return”null”;else if(c==”function”&&typeof b[$PROP_call]==”undefined”)return”object”;return c};goog.propertyIsEnumerableCustom_=function(b,c){if(c in b)for(var d in b)if(d==c&&GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_hasOwnProperty][$PROP_call](b,c))return true;return false};
goog.propertyIsEnumerable_=function(b,c){return b instanceof GLOBAL_Object?GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_propertyIsEnumerable][$PROP_call](b,c):goog.propertyIsEnumerableCustom_(b,c)};goog.isDef=function(b){return typeof b!=”undefined”};goog.isNull=function(b){return b===null};goog.isDefAndNotNull=function(b){return goog.isDef(b)&&!goog.isNull(b)};goog.isArray=function(b){return goog.typeOf(b)==”array”};
goog.isArrayLike=function(b){var c=goog.typeOf(b);return c==”array”||c==”object”&&typeof b[$PROP_length]==”number”};goog.isDateLike=function(b){return goog.isObject(b)&&typeof b.getFullYear==”function”};goog.isString=function(b){return typeof b==”string”};goog.isBoolean=function(b){return typeof b==”boolean”};goog.isNumber=function(b){return typeof b==”number”};goog.isFunction=function(b){return goog.typeOf(b)==”function”};
goog.isObject=function(b){var c=goog.typeOf(b);return c==”object”||c==”array”||c==”function”};goog.getHashCode=function(b){if(b[$PROP_hasOwnProperty]&&b[$PROP_hasOwnProperty](goog.HASH_CODE_PROPERTY_))return b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_];b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]||(b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]=++goog.hashCodeCounter_);return b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]};goog.removeHashCode=function(b){“removeAttribute”in b&&b.removeAttribute(goog.HASH_CODE_PROPERTY_);try{delete b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]}catch(c){}};
goog.HASH_CODE_PROPERTY_=”closure_hashCode_”+GLOBAL_Math[$PROP_floor](GLOBAL_Math[$PROP_random]()*2147483648)[$PROP_toString](36);goog.hashCodeCounter_=0;goog.cloneObject=function(b){var c=goog.typeOf(b);if(c==”object”||c==”array”){if(b.clone)return b.clone[$PROP_call](b);var d=c==”array”?[]:{};for(var e in b)d[e]=goog.cloneObject(b[e]);return d}return b};
goog.bind=function(b,c){var d=b.boundArgs_;if(arguments[$PROP_length]>2){var e=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments,2);d&&e[$PROP_unshift][$PROP_apply](e,d);d=e}c=b.boundSelf_||c;b=b.boundFn_||b;var f,g=c||goog[$PROP_global];f=d?function(){var h=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments);h[$PROP_unshift][$PROP_apply](h,d);return b[$PROP_apply](g,h)}:function(){return b[$PROP_apply](g,arguments)};f.boundArgs_=d;f.boundSelf_=c;f.boundFn_=b;return f};
goog.partial=function(b){var c=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments,1);c[$PROP_unshift](b,null);return goog.bind[$PROP_apply](null,c)};goog.mixin=function(b,c){for(var d in c)b[d]=c[d]};goog.now=Date.now||function(){return(new Date).getTime()};
goog.globalEval=function(b){if(goog[$PROP_global][$PROP_execScript])goog[$PROP_global][$PROP_execScript](b,”JavaScript”);else if(goog[$PROP_global].eval){if(goog.evalWorksForGlobals_==null){goog[$PROP_global].eval(“var _et_ = 1;”);if(typeof goog[$PROP_global]._et_!=”undefined”){delete goog[$PROP_global]._et_;goog.evalWorksForGlobals_=true}else goog.evalWorksForGlobals_=false}if(goog.evalWorksForGlobals_)goog[$PROP_global].eval(b);else{var c=goog[$PROP_global][$PROP_document],d=c[$PROP_createElement](“script”);
SETPROP_type(d,”text/javascript”);d.defer=false;d[$PROP_appendChild](c[$PROP_createTextNode](b));c[$PROP_body][$PROP_appendChild](d);c[$PROP_body][$PROP_removeChild](d)}}else throw GLOBAL_Error(“goog.globalEval not available”);};goog.declareType=function(){};goog.typedef=true;goog.getCssName=function(b,c){return b+(c?”-“+c:””)};goog.getMsg=function(b,c){var d=c||{};for(var e in d)b=b[$PROP_replace](new RegExp(“\\{\\$”+e+”\\}”,”gi”),d[e]);return b};
goog.exportSymbol=function(b,c,d){goog.exportPath_(b,c,d)};goog.exportProperty=function(b,c,d){b[c]=d};goog.inherits=function(b,c){function d(){}d.prototype=c[$PROP_prototype];b.superClass_=c[$PROP_prototype];b.prototype=new d;b[$PROP_prototype].constructor=b};
if(goog.MODIFY_FUNCTION_PROTOTYPES=true){GLOBAL_Function[$PROP_prototype].bind=function(b){if(arguments[$PROP_length]>1){var c=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments,1);c[$PROP_unshift](this,b);return goog.bind[$PROP_apply](null,c)}else return goog.bind(this,b)};GLOBAL_Function[$PROP_prototype].partial=function(){var b=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments);b[$PROP_unshift](this,null);return goog.bind[$PROP_apply](null,b)};GLOBAL_Function[$PROP_prototype].inherits=
function(b){goog.inherits(this,b)};GLOBAL_Function[$PROP_prototype].mixin=function(b){goog.mixin(this[$PROP_prototype],b)}};goog.array={};goog.array.ArrayLike=goog.typedef;goog.array.peek=function(b){return b[b[$PROP_length]-1]};goog.array.indexOf=function(b,c,d){if(b[$PROP_indexOf])return b[$PROP_indexOf](c,d);if(Array[$PROP_indexOf])return Array[$PROP_indexOf](b,c,d);for(var e=d==null?0:d<0?GLOBAL_Math.max(0,b[$PROP_length]+d):d,f=e;f<b[$PROP_length];f++)if(f in b&&b[f]===c)return f;return-1};
goog.array.lastIndexOf=function(b,c,d){var e=d==null?b[$PROP_length]-1:d;if(b[$PROP_lastIndexOf])return b[$PROP_lastIndexOf](c,e);if(Array[$PROP_lastIndexOf])return Array[$PROP_lastIndexOf](b,c,e);if(e<0)e=GLOBAL_Math.max(0,b[$PROP_length]+e);for(var f=e;f>=0;f–)if(f in b&&b[f]===c)return f;return-1};
SETPROP_forEach(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_forEach])b[$PROP_forEach](c,d);else if(Array[$PROP_forEach])Array[$PROP_forEach](b,c,d);else for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b)});goog.array.forEachRight=function(b,c,d){for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=e-1;g>=0;–g)g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b)};
SETPROP_filter(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_filter])return b[$PROP_filter](c,d);if(Array[$PROP_filter])return Array[$PROP_filter](b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=[],g=0,h=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,i=0;i<e;i++)if(i in h){var j=h[i];if(c[$PROP_call](d,j,i,b))f[g++]=j}return f});
goog.array.map=function(b,c,d){if(b.map)return b.map(c,d);if(Array.map)return Array.map(b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=[],g=0,h=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,i=0;i<e;i++)if(i in h)f[g++]=c[$PROP_call](d,h[i],i,b);return f};goog.array.reduce=function(b,c,d,e){if(b[$PROP_reduce])return e?b[$PROP_reduce](goog.bind(c,e),d):b[$PROP_reduce](c,d);var f=d;goog.array[$PROP_forEach](b,function(g,h){f=c[$PROP_call](e,f,g,h,b)});return f};
goog.array.reduceRight=function(b,c,d,e){if(b.reduceRight)return e?b.reduceRight(goog.bind(c,e),d):b.reduceRight(c,d);var f=d;goog.array.forEachRight(b,function(g,h){f=c[$PROP_call](e,f,g,h,b)});return f};SETPROP_some(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_some])return b[$PROP_some](c,d);if(Array[$PROP_some])return Array[$PROP_some](b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)if(g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return true;return false});
SETPROP_every(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_every])return b[$PROP_every](c,d);if(Array[$PROP_every])return Array[$PROP_every](b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)if(g in f&&!c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return false;return true});goog.array.find=function(b,c,d){var e=goog.array.findIndex(b,c,d);return e<0?null:goog.isString(b)?b[$PROP_charAt](e):b[e]};
goog.array.findIndex=function(b,c,d){for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)if(g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return g;return-1};goog.array.findRight=function(b,c,d){var e=goog.array.findIndexRight(b,c,d);return e<0?null:goog.isString(b)?b[$PROP_charAt](e):b[e]};goog.array.findIndexRight=function(b,c,d){for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=e-1;g>=0;g–)if(g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return g;return-1};
SETPROP_contains(goog.array,function(b,c){if(b[$PROP_contains])return b[$PROP_contains](c);return goog.array[$PROP_indexOf](b,c)>-1});goog.array.isEmpty=function(b){return b[$PROP_length]==0};SETPROP_clear(goog.array,function(b){if(!goog.isArray(b))for(var c=b[$PROP_length]-1;c>=0;c–)delete b[c];SETPROP_length(b,0)});goog.array.insert=function(b,c){goog.array[$PROP_contains](b,c)||b[$PROP_push](c)};goog.array.insertAt=function(b,c,d){goog.array[$PROP_splice](b,d,0,c)};
goog.array.insertArrayAt=function(b,c,d){goog.partial(goog.array[$PROP_splice],b,d,0)[$PROP_apply](null,c)};goog.array.insertBefore=function(b,c,d){var e;arguments[$PROP_length]==2||(e=goog.array[$PROP_indexOf](b,d))==-1?b[$PROP_push](c):goog.array.insertAt(b,c,e)};SETPROP_remove(goog.array,function(b,c){var d=goog.array[$PROP_indexOf](b,c),e;if(e=d!=-1)goog.array.removeAt(b,d);return e});
goog.array.removeAt=function(b,c){return Array[$PROP_prototype][$PROP_splice][$PROP_call](b,c,1)[$PROP_length]==1};goog.array.removeIf=function(b,c,d){var e=goog.array.findIndex(b,c,d);if(e>=0)

/* Copyright 2007 Google Inc. */ (function() {┬ávar GLOBAL_Error=Error,GLOBAL_Boolean=Boolean,GLOBAL_undefined=undefined,GLOBAL_encodeURIComponent=encodeURIComponent,GLOBAL_parseInt=parseInt,GLOBAL_parseFloat=parseFloat,GLOBAL_String=String,GLOBAL_window=window,GLOBAL_Number=Number,GLOBAL_Function=Function,GLOBAL_Object=Object,GLOBAL_document=document,GLOBAL_decodeURIComponent=decodeURIComponent,GLOBAL_isNaN=isNaN,GLOBAL_Math=Math;function SETPROP_filter(b,c){return b.filter=c}function SETPROP_toString(b,c){return b.toString=c}function SETPROP_length(b,c){return b.length=c}function SETPROP_className(b,c){return b.className=c}function SETPROP_width(b,c){return b.width=c}function SETPROP_pixelWidth(b,c){return b.pixelWidth=c}function SETPROP_innerHTML(b,c){return b.innerHTML=c}function SETPROP_currentTarget(b,c){return b.currentTarget=c}function SETPROP_left(b,c){return b.left=c}function SETPROP_target(b,c){return b.target=c}function SETPROP_pixelHeight(b,c){return b.pixelHeight=c}function SETPROP_remove(b,c){return b.remove=c}function SETPROP_some(b,c){return b.some=c}function SETPROP_keyCode(b,c){return b.keyCode=c}function SETPROP_forEach(b,c){return b.forEach=c}function SETPROP_bottom(b,c){return b.bottom=c}function SETPROP_every(b,c){return b.every=c}function SETPROP_type(b,c){return b.type=c}function SETPROP_contains(b,c){return b.contains=c}function SETPROP_clear(b,c){return b.clear=c}function SETPROP_display(b,c){return b.display=c}function SETPROP_height(b,c){return b.height=c}function SETPROP_right(b,c){return b.right=c}function SETPROP_visibility(b,c){return b.visibility=c}var $PROP_appendChild=”appendChild”,$PROP_scrollTop=”scrollTop”,$PROP_previousSibling=”previousSibling”,$PROP_push=”push”,$PROP_object=”object”,$PROP_filter=”filter”,$PROP_toString=”toString”,$PROP_global=”global”,$PROP_length=”length”,$PROP_propertyIsEnumerable=”propertyIsEnumerable”,$PROP_getBoundingClientRect=”getBoundingClientRect”,$PROP_prototype=”prototype”,$PROP_test=”test”,$PROP_sourceIndex=”sourceIndex”,$PROP_relatedTarget=”relatedTarget”,$PROP_exec=”exec”,$PROP_reduce=”reduce”,$PROP_width=”width”,$PROP_clientWidth=”clientWidth”,$PROP_round=”round”,$PROP_slice=”slice”,$PROP_setTimeout=”setTimeout”,$PROP_replace=”replace”,$PROP_nodeType=”nodeType”,$PROP_document=”document”,$PROP_split=”split”,$PROP_floor=”floor”,$PROP_offsetWidth=”offsetWidth”,$PROP_charAt=”charAt”,$PROP_createTextNode=”createTextNode”,$PROP_userAgent=”userAgent”,$PROP_stack=”stack”,$PROP_callee=”callee”,$PROP_value=”value”,$PROP_product=”product”,$PROP_insertBefore=”insertBefore”,$PROP_caller=”caller”,$PROP_indexOf=”indexOf”,$PROP_hasOwnProperty=”hasOwnProperty”,$PROP_getComputedStyle=”getComputedStyle”,$PROP_compareDocumentPosition=”compareDocumentPosition”,$PROP_dispatchEvent=”dispatchEvent”,$PROP_style=”style”,$PROP_nodeName=”nodeName”,$PROP_body=”body”,$PROP_left=”left”,$PROP_removeChild=”removeChild”,$PROP_search=”search”,$PROP_target=”target”,$PROP_screenX=”screenX”,$PROP_screenY=”screenY”,$PROP_call=”call”,$PROP_match=”match”,$PROP_getBoxObjectFor=”getBoxObjectFor”,$PROP_remove=”remove”,$PROP_some=”some”,$PROP_start=”start”,$PROP_lastIndexOf=”lastIndexOf”,$PROP_random=”random”,$PROP_focus=”focus”,$PROP_createElement=”createElement”,$PROP_scrollHeight=”scrollHeight”,$PROP_keyCode=”keyCode”,$PROP_firstChild=”firstChild”,$PROP_forEach=”forEach”,$PROP_clientHeight=”clientHeight”,$PROP_scrollLeft=”scrollLeft”,$PROP_charCodeAt=”charCodeAt”,$PROP_clientLeft=”clientLeft”,$PROP_bottom=”bottom”,$PROP_currentStyle=”currentStyle”,$PROP_substring=”substring”,$PROP_clientTop=”clientTop”,$PROP_handleEvent=”handleEvent”,$PROP_removeNode=”removeNode”,$PROP_every=”every”,$PROP_type=”type”,$PROP_contains=”contains”,$PROP_apply=”apply”,$PROP_clear=”clear”,$PROP_childNodes=”childNodes”,$PROP_tagName=”tagName”,$PROP_defaultView=”defaultView”,$PROP_name=”name”,$PROP_parentNode=”parentNode”,$PROP_fileName=”fileName”,$PROP_nextSibling=”nextSibling”,$PROP_offsetTop=”offsetTop”,$PROP_height=”height”,$PROP_splice=”splice”,$PROP_offsetHeight=”offsetHeight”,$PROP_join=”join”,$PROP_unshift=”unshift”,$PROP_execScript=”execScript”,$PROP_nodeValue=”nodeValue”,$PROP_toLowerCase=”toLowerCase”,$PROP_clientX=”clientX”,$PROP_clientY=”clientY”,$PROP_documentElement=”documentElement”,$PROP_substr=”substr”,$PROP_right=”right”,a,goog=goog||{};goog.global=this;goog.DEBUG=true;goog.LOCALE=”en_US”;goog.evalWorksForGlobals_=null;goog.provide=function(b){goog.exportPath_(b)};goog.exportPath_=function(b,c,d){var e=b[$PROP_split](“.”),f=d||goog[$PROP_global];!(e[0]in f)&&f[$PROP_execScript]&&f[$PROP_execScript](“var “+e[0]);for(var g;e[$PROP_length]&&(g=e.shift());)if(!e[$PROP_length]&&goog.isDef(c))f[g]=c;else f=f[g]?f[g]:(f[g]={})};goog.getObjectByName=function(b,c){for(var d=b[$PROP_split](“.”),e=c||goog[$PROP_global],f;f=d.shift();)if(e[f])e=e[f];else return null;return e};goog.globalize=function(b,c){var d=c||goog[$PROP_global];for(var e in b)d[e]=b[e]};goog.addDependency=function(){};goog.require=function(){};goog.useStrictRequires=false;goog.basePath=””;goog.nullFunction=function(){};goog.identityFunction=function(){return arguments[0]};goog.abstractMethod=function(){throw GLOBAL_Error(“unimplemented abstract method”);};goog.addSingletonGetter=function(b){b.getInstance=function(){return b.instance_||(b.instance_=new b)}};goog.typeOf=function(b){var c=typeof b;if(c==”object”)if(b){if(b instanceof Array||!(b instanceof GLOBAL_Object)&&GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_toString][$PROP_call](b)==”[object Array]”||typeof b[$PROP_length]==”number”&&typeof b[$PROP_splice]!=”undefined”&&typeof b[$PROP_propertyIsEnumerable]!=”undefined”&&!b[$PROP_propertyIsEnumerable](“splice”))return”array”;if(!(b instanceof GLOBAL_Object)&&(GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_toString][$PROP_call](b)==”[object Function]”||typeof b[$PROP_call]!=”undefined”&&typeof b[$PROP_propertyIsEnumerable]!=”undefined”&&!b[$PROP_propertyIsEnumerable](“call”)))return”function”}else return”null”;else if(c==”function”&&typeof b[$PROP_call]==”undefined”)return”object”;return c};goog.propertyIsEnumerableCustom_=function(b,c){if(c in b)for(var d in b)if(d==c&&GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_hasOwnProperty][$PROP_call](b,c))return true;return false};goog.propertyIsEnumerable_=function(b,c){return b instanceof GLOBAL_Object?GLOBAL_Object[$PROP_prototype][$PROP_propertyIsEnumerable][$PROP_call](b,c):goog.propertyIsEnumerableCustom_(b,c)};goog.isDef=function(b){return typeof b!=”undefined”};goog.isNull=function(b){return b===null};goog.isDefAndNotNull=function(b){return goog.isDef(b)&&!goog.isNull(b)};goog.isArray=function(b){return goog.typeOf(b)==”array”};goog.isArrayLike=function(b){var c=goog.typeOf(b);return c==”array”||c==”object”&&typeof b[$PROP_length]==”number”};goog.isDateLike=function(b){return goog.isObject(b)&&typeof b.getFullYear==”function”};goog.isString=function(b){return typeof b==”string”};goog.isBoolean=function(b){return typeof b==”boolean”};goog.isNumber=function(b){return typeof b==”number”};goog.isFunction=function(b){return goog.typeOf(b)==”function”};goog.isObject=function(b){var c=goog.typeOf(b);return c==”object”||c==”array”||c==”function”};goog.getHashCode=function(b){if(b[$PROP_hasOwnProperty]&&b[$PROP_hasOwnProperty](goog.HASH_CODE_PROPERTY_))return b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_];b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]||(b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]=++goog.hashCodeCounter_);return b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]};goog.removeHashCode=function(b){“removeAttribute”in b&&b.removeAttribute(goog.HASH_CODE_PROPERTY_);try{delete b[goog.HASH_CODE_PROPERTY_]}catch(c){}};goog.HASH_CODE_PROPERTY_=”closure_hashCode_”+GLOBAL_Math[$PROP_floor](GLOBAL_Math[$PROP_random]()*2147483648)[$PROP_toString](36);goog.hashCodeCounter_=0;goog.cloneObject=function(b){var c=goog.typeOf(b);if(c==”object”||c==”array”){if(b.clone)return b.clone[$PROP_call](b);var d=c==”array”?[]:{};for(var e in b)d[e]=goog.cloneObject(b[e]);return d}return b};goog.bind=function(b,c){var d=b.boundArgs_;if(arguments[$PROP_length]>2){var e=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments,2);d&&e[$PROP_unshift][$PROP_apply](e,d);d=e}c=b.boundSelf_||c;b=b.boundFn_||b;var f,g=c||goog[$PROP_global];f=d?function(){var h=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments);h[$PROP_unshift][$PROP_apply](h,d);return b[$PROP_apply](g,h)}:function(){return b[$PROP_apply](g,arguments)};f.boundArgs_=d;f.boundSelf_=c;f.boundFn_=b;return f};goog.partial=function(b){var c=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments,1);c[$PROP_unshift](b,null);return goog.bind[$PROP_apply](null,c)};goog.mixin=function(b,c){for(var d in c)b[d]=c[d]};goog.now=Date.now||function(){return(new Date).getTime()};goog.globalEval=function(b){if(goog[$PROP_global][$PROP_execScript])goog[$PROP_global][$PROP_execScript](b,”JavaScript”);else if(goog[$PROP_global].eval){if(goog.evalWorksForGlobals_==null){goog[$PROP_global].eval(“var _et_ = 1;”);if(typeof goog[$PROP_global]._et_!=”undefined”){delete goog[$PROP_global]._et_;goog.evalWorksForGlobals_=true}else goog.evalWorksForGlobals_=false}if(goog.evalWorksForGlobals_)goog[$PROP_global].eval(b);else{var c=goog[$PROP_global][$PROP_document],d=c[$PROP_createElement](“script”);SETPROP_type(d,”text/javascript”);d.defer=false;d[$PROP_appendChild](c[$PROP_createTextNode](b));c[$PROP_body][$PROP_appendChild](d);c[$PROP_body][$PROP_removeChild](d)}}else throw GLOBAL_Error(“goog.globalEval not available”);};goog.declareType=function(){};goog.typedef=true;goog.getCssName=function(b,c){return b+(c?”-“+c:””)};goog.getMsg=function(b,c){var d=c||{};for(var e in d)b=b[$PROP_replace](new RegExp(“\\{\\$”+e+”\\}”,”gi”),d[e]);return b};goog.exportSymbol=function(b,c,d){goog.exportPath_(b,c,d)};goog.exportProperty=function(b,c,d){b[c]=d};goog.inherits=function(b,c){function d(){}d.prototype=c[$PROP_prototype];b.superClass_=c[$PROP_prototype];b.prototype=new d;b[$PROP_prototype].constructor=b};if(goog.MODIFY_FUNCTION_PROTOTYPES=true){GLOBAL_Function[$PROP_prototype].bind=function(b){if(arguments[$PROP_length]>1){var c=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments,1);c[$PROP_unshift](this,b);return goog.bind[$PROP_apply](null,c)}else return goog.bind(this,b)};GLOBAL_Function[$PROP_prototype].partial=function(){var b=Array[$PROP_prototype][$PROP_slice][$PROP_call](arguments);b[$PROP_unshift](this,null);return goog.bind[$PROP_apply](null,b)};GLOBAL_Function[$PROP_prototype].inherits=function(b){goog.inherits(this,b)};GLOBAL_Function[$PROP_prototype].mixin=function(b){goog.mixin(this[$PROP_prototype],b)}};goog.array={};goog.array.ArrayLike=goog.typedef;goog.array.peek=function(b){return b[b[$PROP_length]-1]};goog.array.indexOf=function(b,c,d){if(b[$PROP_indexOf])return b[$PROP_indexOf](c,d);if(Array[$PROP_indexOf])return Array[$PROP_indexOf](b,c,d);for(var e=d==null?0:d<0?GLOBAL_Math.max(0,b[$PROP_length]+d):d,f=e;f<b[$PROP_length];f++)if(f in b&&b[f]===c)return f;return-1};goog.array.lastIndexOf=function(b,c,d){var e=d==null?b[$PROP_length]-1:d;if(b[$PROP_lastIndexOf])return b[$PROP_lastIndexOf](c,e);if(Array[$PROP_lastIndexOf])return Array[$PROP_lastIndexOf](b,c,e);if(e<0)e=GLOBAL_Math.max(0,b[$PROP_length]+e);for(var f=e;f>=0;f–)if(f in b&&b[f]===c)return f;return-1};SETPROP_forEach(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_forEach])b[$PROP_forEach](c,d);else if(Array[$PROP_forEach])Array[$PROP_forEach](b,c,d);else for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b)});goog.array.forEachRight=function(b,c,d){for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=e-1;g>=0;–g)g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b)};SETPROP_filter(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_filter])return b[$PROP_filter](c,d);if(Array[$PROP_filter])return Array[$PROP_filter](b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=[],g=0,h=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,i=0;i<e;i++)if(i in h){var j=h[i];if(c[$PROP_call](d,j,i,b))f[g++]=j}return f});goog.array.map=function(b,c,d){if(b.map)return b.map(c,d);if(Array.map)return Array.map(b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=[],g=0,h=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,i=0;i<e;i++)if(i in h)f[g++]=c[$PROP_call](d,h[i],i,b);return f};goog.array.reduce=function(b,c,d,e){if(b[$PROP_reduce])return e?b[$PROP_reduce](goog.bind(c,e),d):b[$PROP_reduce](c,d);var f=d;goog.array[$PROP_forEach](b,function(g,h){f=c[$PROP_call](e,f,g,h,b)});return f};goog.array.reduceRight=function(b,c,d,e){if(b.reduceRight)return e?b.reduceRight(goog.bind(c,e),d):b.reduceRight(c,d);var f=d;goog.array.forEachRight(b,function(g,h){f=c[$PROP_call](e,f,g,h,b)});return f};SETPROP_some(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_some])return b[$PROP_some](c,d);if(Array[$PROP_some])return Array[$PROP_some](b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)if(g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return true;return false});SETPROP_every(goog.array,function(b,c,d){if(b[$PROP_every])return b[$PROP_every](c,d);if(Array[$PROP_every])return Array[$PROP_every](b,c,d);for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)if(g in f&&!c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return false;return true});goog.array.find=function(b,c,d){var e=goog.array.findIndex(b,c,d);return e<0?null:goog.isString(b)?b[$PROP_charAt](e):b[e]};goog.array.findIndex=function(b,c,d){for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=0;g<e;g++)if(g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return g;return-1};goog.array.findRight=function(b,c,d){var e=goog.array.findIndexRight(b,c,d);return e<0?null:goog.isString(b)?b[$PROP_charAt](e):b[e]};goog.array.findIndexRight=function(b,c,d){for(var e=b[$PROP_length],f=goog.isString(b)?b[$PROP_split](“”):b,g=e-1;g>=0;g–)if(g in f&&c[$PROP_call](d,f[g],g,b))return g;return-1};SETPROP_contains(goog.array,function(b,c){if(b[$PROP_contains])return b[$PROP_contains](c);return goog.array[$PROP_indexOf](b,c)>-1});goog.array.isEmpty=function(b){return b[$PROP_length]==0};SETPROP_clear(goog.array,function(b){if(!goog.isArray(b))for(var c=b[$PROP_length]-1;c>=0;c–)delete b[c];SETPROP_length(b,0)});goog.array.insert=function(b,c){goog.array[$PROP_contains](b,c)||b[$PROP_push](c)};goog.array.insertAt=function(b,c,d){goog.array[$PROP_splice](b,d,0,c)};goog.array.insertArrayAt=function(b,c,d){goog.partial(goog.array[$PROP_splice],b,d,0)[$PROP_apply](null,c)};goog.array.insertBefore=function(b,c,d){var e;arguments[$PROP_length]==2||(e=goog.array[$PROP_indexOf](b,d))==-1?b[$PROP_push](c):goog.array.insertAt(b,c,e)};SETPROP_remove(goog.array,function(b,c){var d=goog.array[$PROP_indexOf](b,c),e;if(e=d!=-1)goog.array.removeAt(b,d);return e});goog.array.removeAt=function(b,c){return Array[$PROP_prototype][$PROP_splice][$PROP_call](b,c,1)[$PROP_length]==1};goog.array.removeIf=function(b,c,d){var e=goog.array.findIndex(b,c,d);if(e>=0)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*